Home


Pianospelen is leuk.


Het is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat pianospelen slim maakt !


Covid 19.


Het RIVM is van mening dat pianostemmen geen contactberoep is en dat dit derhalve zonder problemen uitgevoerd kan worden. Uiteraard met inachtneming van de juiste afstand en hygiëne. 

Als u een afspraak wilt maken hoeft dat dus geen probleem te zijn!

 

Werkterrein.


Voor het stemmen of een reparatie van uw piano of vleugel bent u hier aan het goede adres. Zo verzorgen wij onder andere de (concert-)vleugels van Theater- en muziekcentrum de Harmonie en Omrop Fryslan te Leeuwarden, de instrumenten van diverse muziekscholen, instellingen en veel particulieren.

 

 

Perfectie.


Het is iedere keer weer een uitdaging om de beste eigenschappen uit de door ons aangeboden piano's en te stemmen instrumenten te halen!
Zo maken we vooral bij vleugels gebruik van de Precision Touch Design technieken. Meer hierover leest u op de pagina 'reparatie'.
Voor een nog betere klank gebruikt u Phiton resonatoren. Nu bij ons verkrijgbaar. Meer hierover leest u op de pagina 'verkoop'.

                                                                             
                        

                                                                                 

 

Bescherming persoonsgegevens.

 

De heer Cor de Jongh, gevestigd aan Hertshooi 9, 8445 RW te Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Cor de Jongh

Hertshooi 9

8445 RW Heerenveen

+31620591357

 

Cor de Jongh is Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@dejonghpiano.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 

Ik verwerk persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk:

- Voor en -achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie actief verstrekt

- Betalingsgegevens

- Locatiegegevens

- Data van afspraken

- Gegevens van uw instrument

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijk toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@dejonghpiano.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren

- U te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten/producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Ik neem geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebrik hiervoor geen computerprogramma's of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar persoons- en contactgegevens zoalng de klantrelatie duurt, of zoalng het nodig is om garantie en nazorg te kunnen leveren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde nivo van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

 

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u mij een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar  u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt dit verzoek sturen naar info@dejonghpiano,nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer, zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

 

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

 

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbeoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@dejonghpiano.nl